PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VedraaidMooi kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VerdraaidMooi en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VerdraaidMooi verstrekt. VedraaidMooi kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

- Uw IP adres

WAAROM VERDRAAIDMOOI GEGEVENS NODIG HEEFT

VerdraaidMooi verwerkt uw persoonsgegevens om de door u bestelde produkten aan u te kunnen leveren, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VerdraaidMooi uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,.

HOE LANG VERDRAAIDMOOI GEGEVENS BEWAART

VerdraaidMooi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VerdraaidMooi verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VerdraaidMooi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VerdraaidMooi gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.